Välkommen till Bamatex AB

Din fullservice leverantör inom textil förädling.
 
Bamatex AB
Box 1103, 501 11 Borås
Besöksadress: Företagsgatan 34, 504 64  Borås
Tel Växel: 033-180 11 80

Fax: +46 (0) 33-12 64 75
order@bamatex.se

 

Copyright © 2018 Bamatex Group